Informacja MOPS Reda

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że od dnia 11 maja 2015 r. Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego przeniesiona zostanie do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25.

Informacje uzyskać można pod nr tel. 58 678-74-87

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30

piątek w godz. 7:30 – 15:15

Informacja MOPS pdf

UWAGA

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Uwaga od 09.02.2015 r.  Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017, PROJEKT.

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwał prosimy wysyłać na adres:  mops@mopsreda.pl do dnia 16.02.2015 r. do godziny 15.00. FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważniona do kontaktu jest Pani Marta Lewandowska – Specjalista Pracy Socjalnej    (tel. 58 678-58-65).

Do pobrania (doc):

Badania ilości osób bezdomnych w Redzie

W dniu 21 stycznia 2015r. w godzinach wieczornych i nocnych pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie wraz z pracownikami Policji przeprowadzili badania ilości osób bezdomnych zarówno w miejscach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie Redy. Badanie zlecone jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych w poszczególnych województwach.

Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w trakcie badania należało uwzględnić definicje osoby bezdomnej z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.poz. 182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 8 przywołanej ustawy za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Przy okazji, z uwagi na okres zimowy, który stanowi zagrożenie szczególnie dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych żyjących samotnie zwracam się z prośbą do mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji o zaistniałych sytuacjach kryzysowych związanych zagrożeniami życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta.

Informacje należy kierować bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, tel. 58 678-58-65.

Mam nadzieję, że działania profilaktyczne jak i interwencje przyczyniają się do zminimalizowania zagrożenia dla osób wymagających pomocy.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Klebba

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Reda w latach 2011-2015, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 informuje, że zgodnie z założeniami w/w Programów w siedzibie Ośrodka odbywają się spotkania ze specjalistami w zakresie:

  • poradnictwa prawnego,
  • poradnictwa psychologicznego,

Osoby zainteresowane, wymagające interwencji w aspekcie formalno-prawnym bądź psychologicznym prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskigo 25 za pośrednictwem  pracowników socjalnych w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.

Informacje można uzyskać również telefonicznie: nr telefonu (58) 678-58-65.

 

                                               Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Klebba

 

 

Dystrybucja artykułów spożywczych dla 700 osób

Informacja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zgodnie z umową ze Stowarzyszeniem Banku Żywności podjął się dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Dystrybucja artykułów spożywczych dla 700 osób (spełniających wymogi ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2013r poz. 182 ze.zm.) przeprowadzona została w dniach od 12 stycznia 2015r. do 13 stycznia 2015r.dzięki uprzejmości i zrozumieniu Pana Dyrektora –Mirosława Rożyńskiego w Szkole Podstawowej nr 6. Ogólna wartość żywności wyniosła 21.489 zł.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

Podziękowania dla zakładu „Foto Lusia”

Podziękowania
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie składa serdeczne podziękowania Pani Izabeli Jop- Zakład Fotograficzny „Foto Lusia” w Redzie za wieloletnią współpracę i pomoc dla osób wymagających pomocy Społecznej – mieszkańców Redy.

Za dotychczasową współpracę bardzo dziękuję

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST