Informacja

kierowana do Dyrektorów przedszkoli w Redzie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Redzie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w celu przedstawienia profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  procedury Niebieskiej Karty, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2016 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25.

W spotkaniu uczestniczyć będą między innymi psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, asystent rodziny.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej       

w Redzie   

Małgorzata Klebba

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak: ZP/MOPS/1/2016/DZ

Nazwa: przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej — w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2016 r., godz. 13:00

Pliki do pobrania:

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST