Nabór uczestników do Klubu Senior+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie,

ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior+. 

Uczestnikiem może zostać każdy mieszkaniec Gminy Miasto Reda

który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo. Klub oferuje różnorodne formy aktywności i integracji. W ramach działalności klubu zapewniony jest jeden ciepły posiłek dla uczestnika. Uczestnictwo w klubie jest dobrowolne i  nieodpłatne. 

Zapraszamy 

Deklarację uczestnictwa oraz załączniki, można pobrać w Klubie Senior+ oraz ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

Deklaracje można składać w dniach:

od  01.06 2023r. do 20.06.2023r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 533 397 780