Archiwum kategorii: AKTUALNOŚCI

EFEKTY – PODPROGRAM 2018 dla OPL

PODPROGRAM 2018 – efekty

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany
  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe); 
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), 
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 531 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
  z terenu województwa pomorskiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 24,7 ton żywności;
 • 3772 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 20 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  7 uczestników
 • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne – 2 spotkania dla 9 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie dla 8 uczestników

Program Rodzina 500+

rodzina 500+

 Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Redzie

dot. terminu składania wniosków o   ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 „Rodzina 500 +” to  świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. 

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych   zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub listownie pocztą).

Co należy zrobić aby otrzymać świadczenie wychowawcze?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019r., rodzic dziecka, na które obecnie nie  pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostanie wypłacone świadczenie wychowawcze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

– Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

– Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

– Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

–  Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

– Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres  do dnia 31 maja 2021r.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019r.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia wychowawczego zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Informacja o przyznanym świadczeniu wychowawczym przekazana zostanie na wskazany we wniosku adres e-meil.

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa doświadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r. do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie
Derdowskiego 25   pok. Nr 1  

telefon  58 678 74 87  lub 58 678 58 65  wew. 40 lub 43
od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Małgorzata Klebba

Świadczenie „Dobry start”

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

dot. terminu składania wniosków o   świadczenie „Dobry start”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną 

– przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl 

– przez bankowość elektroniczną,

 od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (papierową)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019r.

Wnioski do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Wniosek – Dobry Start

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje, niezależnie od posiadanego dochodu, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia. 

– przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż  do 30 września. 

W przypadku wniosków złożonych w terminie od września do końca listopada rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo złożonego wniosku wraz z dokumentami.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie

Derdowskiego 25   pok. Nr 1 

telefon  58 678 74 87  lub 58 678 58 65  wew. 40 lub 43

od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w dniu 07.06.2019r. zakończyła się realizacja projektu socjalnego pt. „WYJŚĆ Z UKRYCIA”, realizowanego z inicjatywy pracowników socjalnych Magdaleny Zaręba i Emilii Siudzińskiej w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego. Projekt socjalny skierowany był do mieszkańców miasta Redy borykających się z depresją. Spotkania odbywały się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie od 8 marca 2019r. do 7 czerwca 2019r.

Celem grupy wsparcia było działanie motywujące i wzmacniające dla jej członków. Przy wspólnym zrozumieniu wewnątrz grupy uczestnicy zbudowali odpowiednie wsparcie
i znaleźli siłę do walki z chorobą. Obecność i aktywne uczestnictwo w spotkaniach zbudowało poczucie przynależności do wspólnoty. Dało szansę na rozmowę, dyskusję, wymianę doświadczeń i własnych sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach. Odkrycie podobieństw pomiędzy uczestnikami zmniejszyło poczucie osamotnienia. Grupa wsparcia połączona z warsztatami manualnymi pomogła przepracować własne emocje, zaspokoić potrzebę kontaktu z innymi ludźmi i powrócić do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie planuje wznowić działanie grupy wsparcia dla mieszkańców miasta Redy od września 2019r. przy wsparciu psychologa w tut. Ośrodku.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z zajęć manualnych prowadzonych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.