OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U.2018 poz. 1986)

na przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin
znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm. ) – w szczególności osobom samotnym,

starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy

ZNAK: MOPS.271.1.2018

Ogłoszenie o zamówieniu – Czytaj całość→

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku

z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25

w dniu 18.12.2018r. w godzinach 9:00 do 15:00

będą rozprowadzane artykuły spożywcze.

Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, które otrzymały pisemną informację z MOPS w Redzie

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku

z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25

w dniu 27.11.2018r. w godzinach 9:00 do 15:00

będą rozprowadzane artykuły spożywcze.

Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu,
które otrzymały pisemną informację z MOPS w Redzie

Pomoc Żywnościowa

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku

z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25

w dniu 29.10.2018r. w godzinach 9:00 do 15:00

będą rozprowadzane artykuły spożywcze.

Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, które otrzymały pisemną informację z MOPS w Redzie

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj dalej PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że w okresie

od 1 lipca 2018r. do 25 września 2018r. 2473 rodzin złożyło wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”.

Do dnia 25 września 2018r. wypłacono świadczenie „Dobry Start” na kwotę 1.025.100,00 zł dla 3417 dzieci.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” składać można w terminie do 30 listopada 2018r.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba

ZMIEŃ
KONTRAST