Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023   wartość dofinansowania – 9.271,00zł całkowita wartość zadania – 11.589,00 zł   Cel programu Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.   Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu Program skierowany jest … Czytaj dalej Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Serdecznie zapraszamy do współpracy psychologa posługującego się językiem migowym Pomoc wykwalifikowanego specjalisty, który zna język migowy znacząco ułatwi pokonywanie życiowych przeszkód oraz pozwali nauczyć się sposobów samodzielnego radzenia sobie z trudnościami przez osoby głuche czy niesłyszące. Więcej informacji można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy w Redzie przy ul. Derdowskiego 25 w każdy poniedziałek lub … Czytaj dalej

Zapraszamy do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodzina wspierająca pomaga rodzicom biologicznym, którzy mają trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz jego wychowywaniu. Jej podstawowym zadaniem jest … Czytaj dalej