Remont Banku Millenium w Redzie

Reda  16 października 2017 r. Szanowni Państwo   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że w związku z remontem budynku – oddział Banku Millenium w Redzie, Aleja Jana Pawła II nr 4 będzie zamknięty (bankomat również w dniach  od 16.10 2017 r. do 27.10.2017 r. W celu zapewnienia Państwu możliwości realizacji transakcji np. za […]

INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że dnia 29 września 2017 r. o godz. 12.00 w Auli Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie ul. Łąkowa 36/38 odbędzie się Konferencja Profilaktyczna „PROBLEMY są wśród NAS”. Organizatorem konferencji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Redzie. […]

Wniosek 500+ 2017/2018

ZSW-03 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZSW-01 (nowy okres) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA […]

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

FA-wniosek WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZFA OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY ZFA-03 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH […]

Wniosek na zasiłek rodzinny 2017/2018

SR-1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZSR-05 (nowy okres) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F […]

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie dotycząca świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczął się 1 kwietnia  2016 r. i trwa do 30 września 2017r. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018r.  będzie można składać od 1 sierpnia 2017r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego […]

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie   dot. składania wniosków o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na  nowy  okres  zasiłkowy  2017/2018 Okres zasiłkowy  2017/2018  rozpoczyna się od 1 listopada 2017r. i trwa do 31 października 2018r.   Wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r. Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłków  rodzinnych na […]