OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018 poz. 1986) na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Redy ZNAK: MOPS.271.2.2018 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Pełna treść ogłoszenia zmienionego dnia 12.12.2018 r. Informacja o zmianie … Czytaj dalej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25 w dniu 18.12.2018r. w godzinach 9:00 do 15:00 będą rozprowadzane artykuły spożywcze. Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, które … Czytaj dalej INFORMACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: postępowania o wartości powyżej 30 000 zł do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) na przygotowanie i dostawę paczek świątecznych ZNAK: MOPS.271.3.2018 Załączniki: Zapytanie, Formularz oferty

INFORMACJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25 w dniu 27.11.2018r. w godzinach 9:00 do 15:00 będą rozprowadzane artykuły spożywcze. Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, … Czytaj dalej

Pomoc Żywnościowa

INFORMACJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25 w dniu 29.10.2018r. w godzinach 9:00 do 15:00 będą rozprowadzane artykuły spożywcze. Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, … Czytaj dalej Pomoc Żywnościowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej … Czytaj dalej PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że w okresie od 1 lipca 2018r. do 25 września 2018r. 2473 rodzin złożyło wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”. Do dnia 25 września 2018r. wypłacono świadczenie „Dobry Start” na kwotę 1.025.100,00 zł dla 3417 dzieci. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” składać można … Czytaj dalej Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”