Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych

ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZP/MOPS/1/2018/ZO Na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579) zwracamy się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej zamówienia publicznego na: świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pochówku dla osoby dorosłej i dziecka oraz szczątków ludzkich, których pochowanie […]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Radca Prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2017 z dnia 14 grudnia  2017 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Radca Prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie poszukuje kandydata na stanowisko  urzędnicze  radcy prawnego. Wymiar etatu: ½ etatu  (8 godzin tygodniowo) Pełne ogłoszenie – pobierz […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.) w miejscu zamieszkania klienta – na terenie Miasta Redy. Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF – Zapytanie ofertowe – Autyzm

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.) w miejscu zamieszkania klienta – na terenie Miasta Redy, w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych wykonanie usługi nastąpi w soboty, niedziele i święta. Pełna treść ogłoszenia w formacie […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.) w miejscu zamieszkania klienta – na terenie Miasta Redy. Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm. ) – w szczególności osobom samotnym, starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy. Pełna treść ogłoszenia (PDF) – 1. […]