Wniosek 500+ 2017/2018

ZSW-03 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZSW-01 (nowy okres) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA […]

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

FA-wniosek WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZFA OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY ZFA-03 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH […]

Wniosek na zasiłek rodzinny 2017/2018

SR-1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZSR-05 (nowy okres) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F […]

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie dotycząca świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczął się 1 kwietnia  2016 r. i trwa do 30 września 2017r. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018r.  będzie można składać od 1 sierpnia 2017r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego […]

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie   dot. składania wniosków o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na  nowy  okres  zasiłkowy  2017/2018 Okres zasiłkowy  2017/2018  rozpoczyna się od 1 listopada 2017r. i trwa do 31 października 2018r.   Wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r. Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłków  rodzinnych na […]

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie   dot. terminu składania wniosków o   ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 „Rodzina 500 +” to  świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195). Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze? –  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do  […]

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie dotycząca zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 Wnioski: – o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018r.   – o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, na nowy okres zasiłkowy 2017/2018r.   będzie można […]

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie   dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na okres zasiłkowy 2017/2018   Okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczyna się od 1 października 2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku. Wnioski o fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r. Wniosek o świadczenia z FA składa uprawniona osoba pełnoletnia, […]

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Jesteś ofiarą przemocy domowej? Nie radzisz sobie z codziennością? Potrzebujesz pomocy? Byłeś świadkiem przemocy?       W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie został uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Osoby zainteresowane mogą uzyskać niezbędną pomoc w pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr telefonu 58 678 58 65 w godz. 1530-1630 w […]