Pomoc Żywnościowa

INFORMACJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25 w dniu 29.10.2018r. w godzinach 9:00 do 15:00 będą rozprowadzane artykuły spożywcze. Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, […]

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej […]

Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że w okresie od 1 lipca 2018r. do 25 września 2018r. 2473 rodzin złożyło wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”. Do dnia 25 września 2018r. wypłacono świadczenie „Dobry Start” na kwotę 1.025.100,00 zł dla 3417 dzieci. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” składać można […]

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie dot. terminu składania wniosków Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia  „Dobry start” przyjmowane są: –  od 1 sierpnia 2018r. drogą elektroniczną  oraz w formie papierowej                                        Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r. Okres zasiłkowy 2018/2019 rozpoczyna się: – świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny – od 1 października 2018 roku […]

Dobry start 300 dla ucznia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/ Kiedy złożyć wniosek? Wniosek będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną – przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl – przez bankowość elektroniczną, od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski […]

Dobry start

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie dot. terminu składania wniosków –  „Dobry start”   Wnioski przyjmowane są: –  od 1 lipca 2018r. wyłącznie drogą elektroniczną –  od 1 sierpnia 2018r. drogą elektroniczną  oraz w formie papierowej                                          w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r. Okres zasiłkowy 2018/2019 […]

INFORMACJA

Stykasz się na co dzień z problemem alkoholowym członka rodziny? Nie radzisz sobie z emocjami? Wychowałaś się w rodzinie dotkniętej choroba alkoholową? Czy twoje dzieci cierpią z powodu choroby alkoholowej członka rodziny? Czy nie radzisz sobie z codziennością? W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie organizujemy spotkania grupy AL-ANON dla osób dotkniętych w rodzinie […]