Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Gmina Miasto Reda otrzymała środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Miasto Reda będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie. W 2022 roku przewidziano wsparcie asystenta osobistego osób niepełnosprawnych dla 3 osób. Źródłem finansowania Programu edycja 2022 są środki … Czytaj dalej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

nabór uczestników do Klubu Senior+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior+. Uczestnikiem może zostać każdy mieszkaniec Gminy Miasto Reda, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo. Klub oferuje różnorodne formy aktywności i integracji. W ramach działalności klubu zapewniony jest jeden ciepły posiłek dla uczestnika. Uczestnictwo w klubie jest dobrowolne i  nieodpłatne. Zapraszamy! … Czytaj dalej nabór uczestników do Klubu Senior+

PSYCHOLOG z językiem ukraińskim

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie podejmie współpracę z PSYCHOLOGIEM z językiem ukraińskim w celu udzielania wsparcia psychologicznego obywatelom Ukrainy. Szczegółowe informacje udzielane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, lub pod nr tel. 58 678 58 65.