PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie … Czytaj dalej PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Deklaracja dostępności cyfrowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mopsreda.pl.  Dane teleadresowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 84-240 Reda tel: … Czytaj dalej Deklaracja dostępności cyfrowej