PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej na podstawie skierowania starosty. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do … Czytaj dalej PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE