ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 2013 r. poz.984 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej zamówienia publicznego na dostawę.

Przedmiot zamówienia

dostawa  paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Redzie, w ilości 128 sztuk.

Czytaj całość:

Oferta i Zapytanie