Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

 

wartość dofinansowania – 9.271,00zł

całkowita wartość zadania – 11.589,00 zł

 

Cel programu

Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, które ze względu na stan zdrowia czasowo lub na stałe mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 obejmuje swoim zakresem Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Modułu II programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • lokalizator GPS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”, na podstawie zgłoszeń seniorów bezpośrednio do MOPS, ul. Derdowskiego 25 Reda, tel. 58 678 58 65.

Na podstawie rozeznanych potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonuje się zakupu „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora obsługi. Seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, MOPS, na wniosek seniora przydziela „opaskę bezpieczeństwa”.

Czas realizacji do 31 grudnia 2023r.

 

W programie uczestniczy 20 mieszkańców Gminy Miasto Reda.

 

Zadanie obsługują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w dniach pon, śr- pt 8:00 do 11:00.

  • Aleksandra Nienart
  • Karolina Prusińska

MOPS, ul. Derdowskiego 25 84-240 Reda, tel. 58 678 58 65