Pomoc dla osób w kwarantannie domowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, informuję iż osoby pozostające w kwarantannie domowej decyzją Sanepidu, które nie posiadają rodziny, znajomych lub sąsiadów mogących pomóc a wymagają niezbędnej pomocy żywnościowej, powinny zgłosić się telefonicznie (58-678-58-65) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w celu udzielenia pomocy.

Każde zgłoszenie podlega weryfikacji w Sanepidzie lub na policji. W przypadku potwierdzonej informacji pracownik MOPS, zawiadamia bank żywności o potrzebie przygotowania paczki żywnościowej, która dystrybuowana będzie do osób potrzebujących przez przedstawicieli WOT, OSP i Policji. Oznacza to, iż pomoc żywnościowa udzielana będzie w wyjątkowych sytuacjach, dla osób nie posiadających wsparcia rodziny lub znajomych.
Nie ma potrzeby udzielania wsparcia wszystkim osobom objętym kwarantanną.

Powyższa aktualizacja, została sporządzona w związku z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18.03.2020r.