Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Jesteś ofiarą przemocy domowej?
Nie radzisz sobie z codziennością?
Potrzebujesz pomocy?
Byłeś świadkiem przemocy?      

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
został uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać niezbędną pomoc
w pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr telefonu

58 678 58 65

w godz. 1530-1630 w każdy czwartek

w okresie od 06 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Dyżur pełni specjalista pracy socjalnej Emilia Kubiaczyk

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane mogą również uzyskać pomoc w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Projekt realizowany przez specjalistę pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  
w ramach specjalizacji II stopnia pracy socjalnej z osobami i rodzinami z problemem przemocy.

KONTAKT:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda
Specjalista pracy socjalnej: Emilia Kubiaczyk
tel. 537 777 753