Wybór najkorzystniejszej oferty – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi