Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

dot. terminu składania wniosków 

Wnioski na okres zasiłkowy 2019/2020 o ustalenie prawa do:

– świadczenia wychowawczego (500+)

– świadczenia „Dobry Start” (300+)

– zasiłków rodzinnych

– funduszu alimentacyjnego

– specjalnego zasiłku opiekuńczego

 przyjmowane są:

–  od 1 sierpnia 2019r. drogą elektroniczną  oraz w formie papierowej

w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Derdowskiego 25   pok. Nr 1  

od poniedziałku do czwartku  w godz. od godz. 7.30 do godz. 15.30

piątek  w godz. od godz. 7.30 do godz.15.15

od 01 do 30 września 2019r. wnioski przyjmowane będą:

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek od 7.30 do 15.30

Środa od 7.30 do 15.30

Czwartek               od 7.30 do 17.00

Piątek                   od 7.30 do 15.15

telefon  58 678 74 87  lub 58 678 58 65  wew. 40 lub 43

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba

EFEKTY – PODPROGRAM 2018 dla OPL

PODPROGRAM 2018 – efekty

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany
  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe); 
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), 
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 531 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
  z terenu województwa pomorskiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 24,7 ton żywności;
 • 3772 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 20 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  7 uczestników
 • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne – 2 spotkania dla 9 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie dla 8 uczestników

Program Rodzina 500+

rodzina 500+

 Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Redzie

dot. terminu składania wniosków o   ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 „Rodzina 500 +” to  świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. 

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych   zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub listownie pocztą).

Co należy zrobić aby otrzymać świadczenie wychowawcze?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019r., rodzic dziecka, na które obecnie nie  pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostanie wypłacone świadczenie wychowawcze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

– Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

– Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

– Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

–  Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

– Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres  do dnia 31 maja 2021r.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019r.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia wychowawczego zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Informacja o przyznanym świadczeniu wychowawczym przekazana zostanie na wskazany we wniosku adres e-meil.

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa doświadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r. do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie
Derdowskiego 25   pok. Nr 1  

telefon  58 678 74 87  lub 58 678 58 65  wew. 40 lub 43
od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Małgorzata Klebba

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST