Archiwum kategorii: OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent / inspektor ds. księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Ogłoszenie o  naborze na  wolne stanowisko urzędnicze

referent / inspektor ds. księgowości

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   – referent / inspektor ds. księgowości

 

Określenie stanowiska:

    1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

    2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat

    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie.

 

Pobierz ogłoszenie:  https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/239       

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/240 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowości

I. Określenie stanowiska:

1) umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

2) wymiar czasu pracy – 1/1 etat

3) miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

Pobierz Ogłoszenie

 

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/177

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

referent  ds. biurowych i zamówień publicznych w wymiarze 1/1 etatu 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione powyżej stanowisko urzędnicze wybrana została  Pani Agnieszka Menzel  zamieszkała w Redzie .

                                                             Uzasadnienie : 

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrą znajomością przypisanych do stanowiska zadań oraz znajomością obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności a w szczególności przepisów ustaw. Wysoko oceniono zdobyte doświadczenie, predyspozycje, dobrą znajomość zagadnień wymaganych na stanowisku oraz komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz na samodzielnym stanowisku, jak również dużą motywację do pracy.

               

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała  swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

                 

 Dyrektor 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Redzie 

Jolanta Dampc

Ogłoszenie o  naborze na  wolne stanowisko urzędnicze  Główny księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   – Główny księgowy

I.  Określenie stanowiska :

    1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony 

    2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat

    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie,
Derdowskiego 25,  84-240  Reda

Pobierz Ogłoszenie

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/179

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

I. Określenie stanowiska :
1) umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
2) wymiar czasu pracy – 1/1 etat
3) miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie,
ul. Derdowskiego 25, 84-240 r. Reda

Pobierz Ogłoszenie

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/174

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy terapeuty zajęciowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na stanowisko pracy terapeuta zajęciowy w Klubie Senior+  

I.  Określenie stanowiska :

    1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nie określony 

    2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat

    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie – Klub 

 Senior +   ul. Łąkowa 59,  84-240 r. Reda

Pobierz Ogłoszenie

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/153