PUDEŁKO ŻYCIA

Burmistrz Miasta Redy informuje, o rozpoczęciu wdrożenia projektu „Pudełko Życia” dla mieszkańców miasta Redy. Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych i aktualnych informacji o pacjencie w tzw.karcie informacyjnej(będącej załącznikiem w dzisiejszym biuletynie) w pudełku w miejscu zamieszkania tj.w lodówce, w celu zapewnienia osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym oraz przewlekle chorym poczucia bezpieczeństwa. Planowane działanie dotyczy sytuacji, kiedy ratownicy medyczni,lekarze, pielęgniarki środowiskowe ,strażacy , pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej muszą podjąć natychmistową decyzję i udzielić wsparcia w niesieniu skutecznej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

We współpracy ze środowiskiem medycznym ustalono zakres niezbędnych informacji zawartych w karcie informacyjnej wypełnionej zgodnie z instrukcją o danych pacjenta:

 • najważniejsze numery telefonów najbliższych,członków rodziny, których pragniemy poinformować
 • numer kontaktowy do opiekuna
 • ważne informacje dla służb medycznych – na co dana osoba choruje, leki, które przyjmuje, uczulenia

„Pudełko życia” to opakowanie opatrzone specjalną naklejką, które powinno być umieszczone w łatwym do zlokalizowania miejscu – lodówce. Druga naklejka to wskazanie dokładnej lokalizacji pudełka tj. na przedniej zewnętrznej stronie lodówki.

Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie, uczuleniach, zażywanych lekach czy danych kontaktowych najbliższej rodziny.

„Pudełka życia” (bezpłatne) do odbioru we wskazanych miejscach:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reda ul.Derdowskiego 25
 • Grupowa Praktyka Pielęgniarska „Remedium” Reda ul.Gdańska 43a
 • NZOZ Śródmieście filia Reda ul.Fenikowskiego 16c/60

Zapytania  dotyczące Karty Informacyjnej proszę kierować do:

 • Danuta Wasiniewska specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul.Derdowskiego 25 tel.(58)678-58-65 , 533 397 778
 • Barbara Pawłowska pielęgniarka środowiskowa”Remedium” tel.609 789 156
 • Wanda Rzepa    pielęgniarka środowiskowa     ”Remedium”    tel.609 207 643
 • Jadwiga Kornacka pielęgniarka środowiskowa ”Remedium”   tel.691 369 153
 • Danuta Żukowska pielęgniarka środowiskowa ”Remedium”    tel.691 369 152
 • Barbara Mach pielęgniarka środowiskowa ”Remedium”   tel.691 369 154

 

 

 

           Burmistrz Miasta

                                                                                                               Redy

                                                                                        Krzysztof Krzemiński

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST