PUDEŁKO ŻYCIA

Projekt „Pudełko Życia” jest adresowany do mieszkańców miasta Redy. Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych i aktualnych informacji o pacjencie w tzw. karcie informacyjnej(będącej załącznikiem w dzisiejszym biuletynie) w pudełku w miejscu zamieszkania tj. w lodówce, w celu zapewnienia osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym oraz przewlekle chorym poczucia bezpieczeństwa. Planowane działanie dotyczy sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki środowiskowe ,strażacy , pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej muszą podjąć natychmiastową decyzję i udzielić wsparcia w niesieniu skutecznej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

We współpracy ze środowiskiem medycznym ustalono zakres niezbędnych informacji zawartych w karcie informacyjnej wypełnionej zgodnie z instrukcją o danych pacjenta:

 • najważniejsze numery telefonów najbliższych, członków rodziny, których pragniemy poinformować
 • numer kontaktowy do opiekuna
 • ważne informacje dla służb medycznych – na co dana osoba choruje, leki, które przyjmuje, uczulenia

„Pudełko życia” to opakowanie opatrzone specjalną naklejką, które powinno być umieszczone w łatwym do zlokalizowania miejscu – lodówce. Druga naklejka to wskazanie dokładnej lokalizacji pudełka tj. na przedniej zewnętrznej stronie lodówki.

Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie, uczuleniach, zażywanych lekach czy danych kontaktowych najbliższej rodziny.

„Pudełka życia” (bezpłatne) do odbioru we wskazanych miejscach:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reda ul.Derdowskiego 25
 • Grupowa Praktyka Pielęgniarska „Remedium” Reda ul.Gdańska 43a
 • NZOZ Śródmieście filia Reda ul.Fenikowskiego 16c/60

Zapytania  dotyczące Karty Informacyjnej proszę kierować do:

 • Emilia Siudzińska pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 tel.(58)678-58-65,
 • Aleksandra Nienart pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 tel.(58)678-58-65,
 • Barbara Pawłowska pielęgniarka środowiskowa ”Remedium” tel.609 789 156
 • Wanda Rzepa    pielęgniarka środowiskowa     ”Remedium”    tel.609 207 643
 • Jadwiga Kornacka pielęgniarka środowiskowa ”Remedium”   tel.691 369 153
 • Danuta Żukowska pielęgniarka środowiskowa ”Remedium”    tel.691 369 152
 • Barbara Mach pielęgniarka środowiskowa ”Remedium”   tel.691 369 154

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda