OGÓLNOPOLSKIE BADANIA ILOŚCI OSÓB BEZDOMNYCH W REDZIE

W dniu 13.02.2019r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  przy asyście policjantów dzielnicowych z Komisariatu Policji w Redzie uczestniczyli w Ogólnopolskim Badaniu Osób Bezdomnych. Realizacja zadania, oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w  miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności. 

W dalszym ciągu apelujemy do mieszkańców Redy o zwracanie uwagi na osoby bezdomne wymagające pomocy szczególnie w okresie zimowym. Zwracamy się z prośbą o podawanie informacji o w/w osobach lub miejscach, w których mogą przebywać osoby bezdomne pod numerem telefonu 58 678 58 65 lub osobiście w tut. Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda.

Z uwagi na okres zimowy, który stanowi zagrożenie szczególnie dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych żyjących samotnie zwracam się z prośbą do mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji o zaistniałych sytuacjach kryzysowych związanych zagrożeniami życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta.

Informacje należy kierować bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, tel. 58 678-58-65.

Mam nadzieję, że działania profilaktyczne jak i interwencje przyczyniają się do zminimalizowania zagrożenia dla osób wymagających pomocy.

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda