ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.) w miejscu zamieszkania klienta – na terenie Miasta Redy, w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych wykonanie usługi nastąpi w soboty, niedziele i święta.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF