ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 907 z późn.zm.)

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zamówienia publicznego na:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie…

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 – OFERTA

3. Załączniki nr 2-5