PRZETARGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak: ZP/MOPS/1/2016/DZ

Nazwa: przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej — w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2016 r., godz. 13:00

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak: ZP/MOPS/1/2014/DZ

Nazwa: przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm) — w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2014 r., godz. 14:00

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak: ZP/MOPS/8/2013/DZ

Nazwa: Przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm) – w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

Termin składania ofert 16.12.2013 godz. 12:00.

Pliki do pobrania:

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda