INFORMACJA

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Redzie

dot. terminu składania wniosków o  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+  na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać od 01.02.2021 elektronicznie oraz od 01.04.2021 r. w formie papierowej w tut. Ośrodku.

   Obecne informacje przyznające świadczenie wychowawcze  500+  wydane są do dnia 31.05.2021r.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dampc