Drodzy Mieszkańcy!

W związku z koronawirusem prosimy o szczególną ostrożność szczególnie Seniorów!

Prosimy Państwa o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Komunikaty emitowane są na bieżąco m.in. w środkach masowego przekazu i w mediach społecznościowych. 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/

Podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie prosimy o utrzymywanie kontaktu np. telefonicznego, ze swoim pracownikiem socjalnym.