Dystrybucja artykułów spożywczych dla 700 osób

Informacja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zgodnie z umową ze Stowarzyszeniem Banku Żywności podjął się dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Dystrybucja artykułów spożywczych dla 700 osób (spełniających wymogi ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2013r poz. 182 ze.zm.) przeprowadzona została w dniach od 12 stycznia 2015r. do 13 stycznia 2015r.dzięki uprzejmości i zrozumieniu Pana Dyrektora –Mirosława Rożyńskiego w Szkole Podstawowej nr 6. Ogólna wartość żywności wyniosła 21.489 zł.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba