Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Podprogram 2023 (FEPŻ) jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ).
Podprogram 2023 opierać się będzie na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej oraz umożliwienia im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. Działań towarzyszących.
Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł
Kwalifikowanie do Podprogramu 2023 odbywa się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. Zgłoszenia można kierować do pracowników socjalnych osobiście w poniedziałki od godziny 8:00 do 11:00, a także od środy do piątku od godziny 8:00 do 11:00.
Szczegółowych informacji o Podprogramie 2023 można uzyskać pod adresem: