Wszystkie wpisy, których autorem jest mopsreda.pl

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Podprogram 2023 (FEPŻ) jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ).
Podprogram 2023 opierać się będzie na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej oraz umożliwienia im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. Działań towarzyszących.
Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł
Kwalifikowanie do Podprogramu 2023 odbywa się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. Zgłoszenia można kierować do pracowników socjalnych osobiście w poniedziałki od godziny 8:00 do 11:00, a także od środy do piątku od godziny 8:00 do 11:00.
Szczegółowych informacji o Podprogramie 2023 można uzyskać pod adresem:

Porozmawiajmy o klimacie!

Wybitni klimatolodzy w Redzie!

Już w najbliższą sobotę, 15 czerwca o godz. 11.30, zapraszamy Mieszkanki i Mieszkańców Redy do Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Derdowskiego 3, na spotkanie z ekspertami, którzy  opowiedzą o procesach zmian klimatycznych. To pierwsze spotkanie na temat przygotowania Redy do skutków zmian klimatu. Wysłuchamy uwag i opinii mieszkańców. Przedstawimy projekt, którego rezultatem będzie opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

W programie ciekawe prelekcje:

  • Kryzys planetarny – główne mechanizmy” – prof. Szymona Malinowskiego

Usłyszymy jak działa ziemski system klimatyczny, co to są wymuszenia i sprzężenia, jaka jest rola planetarnego bilansu energii, czym obecne globalne ocieplenie rożni się od wszystkich przeszłych zmian klimatu naszej planety?

  • Ocean i globalne ocieplenie” – prof. Jacka Piskozuba

Ocean jako największy bufor energii w systemie klimatycznym, oddziaływania oceanu i atmosfery w zmienianym przez nas klimacie.

Ponadto dr Agnieszka Kuśmierz, dr Paulina Legutko-Kobus i dr inż. Krzysztof Skotak z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego opowiedzą o opracowaniu Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Redy i jak mieszkańcy zostaną włączeni w projekt.

Zachęcamy  Was do udziału i dyskusji. WSTĘP WOLNY. Biblioteka jest miejscem bez barier architektonicznych, przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie możesz przyjść? Obejrzyj relację na żywo! Wystąpienia ekspertów  będą transmitowane pod linkiem https://www.youtube.com/@redatv3072

Wspólnie zadbajmy o klimat w naszym mieście!

Organizatorzy:

Burmistrz Miasta Redy Mateusz Richert, Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

i Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

Więcej o projekcie na stronie www.reda.pl

Projekt „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

Wartość projektu: 263 166,50 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 209 770,02 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Eu

 

ZADBAJMY WSPÓLNIE O KLIMAT, POROZMAWIAJMY O TYM!

Program „Opieka wytchnienowa” – edycja 2024

  Program „Opieka wytchnienowa” – edycja 2024

      Gmina Miasto Reda, reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

CELEM PROGRAMU:

-jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

  • Wartość finansowania 33500,00 zł

 

UCZESTNICY PROGRAMU

Uczestnikiem Programu może być:

 

  • Dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • Osoba dorosła, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

 

ADRESACI PROGRAMU:

  • Program ten adresowany jest w pierwszej kolejności do członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu;
  • Przyznanie usług opieki wytchnieniowej może nastąpić również w odniesieniu do osób, które nie przebywają na stałe w domu, ale tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną uprzednio przez MOPS potrzeby osoby niepełnosprawnej.

PIERWSZEŃSTWO W KORZYSTANIU Z USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

 

W przypadku dużej ilości liczby zgłoszeń pierwszeństwo w dostępie do usługi wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów( wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

 

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM,MOPS w Redzie zastrzega sobie możliwość kwalifikacji uczestników Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.

 

FORMY REALIZACJI PROGRAMU :

 

Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego:

 *w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze 240 godzin w danym roku kalendarzowym łącznie dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników.

 

NABÓR

 

Koordynatorami Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 są starszy pracownik socjalny Aleksandra Nienart oraz starszy pracownik socjalny Karolina Prusińska, którzy udzielają szczegółowych informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie przy ul. Derdowskiego 25 w każdy poniedziałek oraz środy do piątku w godzinach 7:30 – 11:00 oraz 14:00 do 14:30.

 

WAŻNE!!!

 

Ilość miejsc ograniczona.

        Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowości

I. Określenie stanowiska:

1) umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

2) wymiar czasu pracy – 1/1 etat

3) miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

Pobierz Ogłoszenie

 

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/177