INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje,
iż z przyczyn niezależnych od tut. Ośrodka w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017

w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Gniewowska 33 w Redzie

w dniu 24.04.2018r. nie będą wydawane artykuły spożywcze.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.