INFORMACJA

Stykasz się na co dzień z problemem alkoholowym członka rodziny?
Nie radzisz sobie z emocjami?
Wychowałaś się w rodzinie dotkniętej choroba alkoholową?
Czy twoje dzieci cierpią z powodu choroby alkoholowej członka rodziny?
Czy nie radzisz sobie z codziennością?

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie organizujemy spotkania
grupy AL-ANON dla osób dotkniętych w rodzinie chorobą alkoholową.

Poniedziałki w godz. 16.00 – 17.30
(pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca)
W okresie wakacji spotkania nie będą się odbywać.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać niezbędną pomoc w pok. 4
lub telefonicznie pod nr telefonu
58 678 58 65

Dyżur pełni Koordynator ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Beata Nawracała

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Derdowskiego 25, 84-240 Redzie
Koordynator ds. przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii
Beata Nawracała
tel. 58 678 58 65