Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Redzie informuje, że osoby pozostające w kryzysie , wymagające niezbędnej pomocy psychologicznej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 (koronawirusem) mogą zgłaszać się telefonicznie do tut. Ośrodka celem zorganizowania telefonicznej rozmowy wspierającej z psychologiem.