INFORMACJA

Jeżeli czujesz się zagrożony przez kogoś lub też nie wiesz,  w jaki sposób zareagować na wyrządzoną Ci krzywdę powstałą na skutek przestępstwa ( np. przemoc fizyczną lub psychiczną, nękanie, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych, uszkodzenie mienia, kradzieży, oszustwa, wyłudzenia, zniesławienia, pobicia, lobbingu, fałszywych oskarżeń, szantażu lub wykorzystywania seksualnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że na podstawie nawiązanej współpracy  ze  Stowarzyszeniem OVUM z Gdyni w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie świadczone jest przez Stowarzyszenie bezpłatne poradnictwo prawne            i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Najbliższe terminy :

PORADNICTWO PRAWNE

24.09.2015 rok (czwartek)    w godz.   15:30 – 17:30

22.10 2015 rok (czwartek)    w godz.   15:30 – 17:30

26.11.2015 rok (czwartek)    w godz.   15:30 – 17:30

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

14.10.2015 rok (środa)    w godz.   15:30 – 17:30

04.11.2015 rok (środa)    w godz.   15:30 – 17:30

09.12.2015 rok (środa)    w godz.   15:30 – 17:30

 

Zgłoszenia w sprawie ustalenia terminu spotkania przyjmują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy socjalnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie                ul. Derdowskiego 25 osobiście lub pod nr telefonu 58 678 58 65.

 

                                           Kierownik

                                                     Miejskiego Ośrodka  Pomocy

                                              Społecznej

                                               w Redzie

                                               Małgorzata Klebba