INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW

INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW O  DODATEK WĘGLOWY ORAZ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że wnioski o dodatek węglowy oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy składać w Urzędzie Miasta Reda.