Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że w okresie

od 1 lipca 2018r. do 25 września 2018r. 2473 rodzin złożyło wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”.

Do dnia 25 września 2018r. wypłacono świadczenie „Dobry Start” na kwotę 1.025.100,00 zł dla 3417 dzieci.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” składać można w terminie do 30 listopada 2018r.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba