INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w dniu 07.06.2019r. zakończyła się realizacja projektu socjalnego pt. „WYJŚĆ Z UKRYCIA”, realizowanego z inicjatywy pracowników socjalnych Magdaleny Zaręba i Emilii Siudzińskiej w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego. Projekt socjalny skierowany był do mieszkańców miasta Redy borykających się z depresją. Spotkania odbywały się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie od 8 marca 2019r. do 7 czerwca 2019r.

Celem grupy wsparcia było działanie motywujące i wzmacniające dla jej członków. Przy wspólnym zrozumieniu wewnątrz grupy uczestnicy zbudowali odpowiednie wsparcie
i znaleźli siłę do walki z chorobą. Obecność i aktywne uczestnictwo w spotkaniach zbudowało poczucie przynależności do wspólnoty. Dało szansę na rozmowę, dyskusję, wymianę doświadczeń i własnych sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach. Odkrycie podobieństw pomiędzy uczestnikami zmniejszyło poczucie osamotnienia. Grupa wsparcia połączona z warsztatami manualnymi pomogła przepracować własne emocje, zaspokoić potrzebę kontaktu z innymi ludźmi i powrócić do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie planuje wznowić działanie grupy wsparcia dla mieszkańców miasta Redy od września 2019r. przy wsparciu psychologa w tut. Ośrodku.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z zajęć manualnych prowadzonych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.