Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Reda w latach 2011-2015, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 informuje, że zgodnie z założeniami w/w Programów w siedzibie Ośrodka odbywają się spotkania ze specjalistami w zakresie:

  • poradnictwa prawnego,
  • poradnictwa psychologicznego,

Osoby zainteresowane, wymagające interwencji w aspekcie formalno-prawnym bądź psychologicznym prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskigo 25 za pośrednictwem  pracowników socjalnych w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.

Informacje można uzyskać również telefonicznie: nr telefonu (58) 678-58-65.

 

                                               Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Klebba