Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo, w związku z prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara poniżej zamieszczamy poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ .
Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogą tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.