Badania ilości osób bezdomnych w Redzie

W dniu 21 stycznia 2015r. w godzinach wieczornych i nocnych pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie wraz z pracownikami Policji przeprowadzili badania ilości osób bezdomnych zarówno w miejscach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie Redy. Badanie zlecone jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych w poszczególnych województwach.

Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w trakcie badania należało uwzględnić definicje osoby bezdomnej z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.poz. 182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 8 przywołanej ustawy za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Przy okazji, z uwagi na okres zimowy, który stanowi zagrożenie szczególnie dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych żyjących samotnie zwracam się z prośbą do mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji o zaistniałych sytuacjach kryzysowych związanych zagrożeniami życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta.

Informacje należy kierować bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, tel. 58 678-58-65.

Mam nadzieję, że działania profilaktyczne jak i interwencje przyczyniają się do zminimalizowania zagrożenia dla osób wymagających pomocy.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Klebba

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Reda w latach 2011-2015, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 informuje, że zgodnie z założeniami w/w Programów w siedzibie Ośrodka odbywają się spotkania ze specjalistami w zakresie:

  • poradnictwa prawnego,
  • poradnictwa psychologicznego,

Osoby zainteresowane, wymagające interwencji w aspekcie formalno-prawnym bądź psychologicznym prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskigo 25 za pośrednictwem  pracowników socjalnych w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.

Informacje można uzyskać również telefonicznie: nr telefonu (58) 678-58-65.

 

                                               Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Klebba

 

 

Dystrybucja artykułów spożywczych dla 700 osób

Informacja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zgodnie z umową ze Stowarzyszeniem Banku Żywności podjął się dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Dystrybucja artykułów spożywczych dla 700 osób (spełniających wymogi ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2013r poz. 182 ze.zm.) przeprowadzona została w dniach od 12 stycznia 2015r. do 13 stycznia 2015r.dzięki uprzejmości i zrozumieniu Pana Dyrektora –Mirosława Rożyńskiego w Szkole Podstawowej nr 6. Ogólna wartość żywności wyniosła 21.489 zł.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

Podziękowania dla zakładu „Foto Lusia”

Podziękowania
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie składa serdeczne podziękowania Pani Izabeli Jop- Zakład Fotograficzny „Foto Lusia” w Redzie za wieloletnią współpracę i pomoc dla osób wymagających pomocy Społecznej – mieszkańców Redy.

Za dotychczasową współpracę bardzo dziękuję

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

Archiwalne Aktualności


2014.08.07 Informacja (Dział ogłoszenia)

Nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. płac i księgowości


2014.08.07 Informacja (Dział ogłoszenia)

Uwaga !
Od dnia 1 sierpnia 2014 r. dokonywana jest wymiana rzedpłaconych karty bankomatowych Citi Banku na nowe karty Banku Millennium.
Dotychczasowe karty tracą ważność z dniem 31 października 2014r.


2014.08.07 Informacja (Dział ogłoszenia)

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY i ZASIŁKI RODZINNE na okres zasiłkowy 2014/2015


2014.06.02 Informacja (Dział ogłoszenia)

Od dnia 16.06.2014 r. Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeniesiona zostanie do Urzędu Miasta Redy
ul. Pucka 9


2014.02.04 Informacja (Dział ogłoszenia)

Informacja o wynikach naboru


2014.01.31 Informacja (na stronie)

Dodano Dodatek Energetyczny


2014.01.10 Ogłoszenie (Dział ogłoszenia)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referenta


2014.01.02 Informacja (Dział ogłoszenia)

UWAGA!

Z dniem 01.01.2014 roku nastąpi zmiana banku do obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie na BANK MILLENNIUM SA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Redzie.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe konto w banku PKO BP zostaje zamknięte dnia 31.12.2013 roku.

Więcej informacji o numerach kont można uzyskać
pod numerami telefonów: 58 678 58 65 ; 58 572 23 87.


2014.01.02 Informacja

Od 2 stycznia biuro ośrodka przy ul Spółdzielczej 7 zostało przeniesione do głównej siedziby tj na ul. Derdowskiego 25 w Redzie


2013.07.03 Informacja (Dział ogłoszenia)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje od 1 listopada 2013r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy: wnioski przyjmowane będą od 1 września 2013r.


2013.07.03 Informacja (Dział ogłoszenia)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na okres zasiłkowy 2013/2014 rozpoczyna się od 1 października 2013 roku i trwa do 30 września 2014roku.

PRZETARGI ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak: ZP/MOPS/1/2016/DZ

Nazwa: przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej — w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2016 r., godz. 13:00

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak: ZP/MOPS/1/2014/DZ

Nazwa: przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm) — w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2014 r., godz. 14:00

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak: ZP/MOPS/8/2013/DZ

Nazwa: Przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm) – w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

Termin składania ofert 16.12.2013 godz. 12:00.

Pliki do pobrania:

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST