Rodzina 500+

rodzina 500+

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
informuje,

że wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” są rozpatrywane wg kolejności ich złożenia.

Wydanie decyzji i wypłata świadczeń poprzedzona jest wnikliwą weryfikacją wniosku i nastąpi w terminie

3 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

(Podstawa prawna: art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2016r.

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)

 

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Małgorzata Klebba