Szkoła dla Rodziców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje:

Od dnia 15 września 2015 roku rozpoczął się cykl warsztatów psychoedukacujnych „Szkoła dla Rodziców” mających na celu wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Redy w latach 2011-2015 oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miasta Reda na 2015 rok w celu promowania wartości rodziny i wychowania bez przemocy.

Tematyka spotkań „Szkoły dla Rodziców obejmować będzie takie zagadnienia jak :

– poznanie się kontakt, integracja, cele i zadania wychowawcze rodziców,

– jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice,

 – emocje rodzicielskie i emocje dziecka,

– zachęcanie dziecka do współpracy,

– zamiast karania,

 – jak wspólnie rozwiązywać konflikty,

– zachęcanie dziecka do samodzielności,

– wtłaczanie w role i uwalnianie dzieci od grania ról,

– pochwały, które dodają wiary w siebie.

Spotkania prowadzone będą przez Panią Marię Czech – psychologa z wieloletnim doświadczeniem w pracy edukacyjno-wychowawczej z rodzicami i dziećmi, a odbywać się będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25.

                                           Kierownik

                                                     Miejskiego Ośrodka  Pomocy

                                              Społecznej

                                               w Redzie

                                               Małgorzata Klebba