UWAGA

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Uwaga od 09.02.2015 r.  Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017, PROJEKT.

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwał prosimy wysyłać na adres:  mops@mopsreda.pl do dnia 16.02.2015 r. do godziny 15.00. FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważniona do kontaktu jest Pani Marta Lewandowska – Specjalista Pracy Socjalnej    (tel. 58 678-58-65).

Do pobrania (doc):