ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: postępowania o wartości powyżej 30 000 zł do wartości, o której mowa
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.)

na przygotowanie i dostawę paczek świątecznych
ZNAK: MOPS.271.3.2018

Załączniki: Zapytanie, Formularz oferty