Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak: ZP/MOPS/1/2018/ZO

Na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579) zwracamy się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej zamówienia publicznego na: świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pochówku dla osoby dorosłej i dziecka oraz szczątków ludzkich, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie.

Czytaj całość