Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

dot. terminu składania wniosków o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą:

od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną poprzez profil zaufany ePUAP

od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 ul. Derdowskiego 25   pok. Nr 1

telefon 58 678 74 87 lub 58 678 58 65 wew. 40 lub 43

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz Pracowników prosimy w miarę możliwości o składanie wniosków drogą  elektroniczną.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dampc