Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Dudzińska

Wydawanie żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż z uwagi na stan zagrożenia epidemii COVID-19, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 artykuły żywnościowe z programu POPŻ w miesiącu maju 2021 r. wydawane będą osobom zakwalifikowanym w siedzibie tutejszego Ośrodka.

 Wydawanie artykułów żywnościowych osobom zakwalifikowanym do programu będzie się odbywało w podziale na poszczególne ulice, zgodnie z miejscem zamieszkania w następujących dniach (kliknij link poniżej):

harmonogram wydawania artykułów żywnościowych

Opiekunki środowiskowe wykonujące obowiązki służbowe obsługiwane są poza kolejnością. 

Podczas wydawania żywności prosimy o zachowanie obowiązującego reżimu sanitarnego (maseczki).

Osoby oczekujące na wydanie zobowiązane są do nie skupiania się w grupach oraz do zachowania bezpiecznej, 2 metrowej odległości. 

Uwaga ważne:

W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego, prosimy o zgłoszenie tego faktu swojemu pracownikowi socjalnemu – żywność zostanie dostarczona w inny sposób.

W przypadku objęcia kwarantanną lub izolacją osoby zakwalifikowanej do programu, prosimy o zgłoszenie tego faktu swojemu pracownikowi socjalnemu – żywność zostanie dostarczona w inny sposób.

    Przypominamy, że 1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Do końca miesiąca można się spisywać włącznie zdalnie przez Internet, za pomocą aplikacji spisowej oraz przez telefon, dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.
    W kwietniu NSP 2021 realizowany jest wyłącznie przez formy zdalne samospisu:
    [➡️]przez telefon dzwoniąc na infolinię[☎️] 22 279 99 99.
    Rachmistrzowie telefoniczni zaczną pracę od 4 maja 2021.

UWAGA NA OSZUSTÓW!!!

Ostrzeżenie – podszywanie się pod pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

 

W związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się osób nieuprawnionych pod pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informujemy, że każdy pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną w terenie  zatrudniony w tutejszym Ośrodku posiada legitymacje służbową potwierdzającą ten fakt.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości osoby podającej się za pracownika socjalnego, należy skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem, w celu potwierdzenia tożsamości pracownika.

Dzwonić można pod następujące numery telefonów MOPS: 58 678 58 65,

ewentualnie na policję tel. 112 lub 997, celem zgłoszenia niepokojących Państwa wątpliwości.

 Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

dot. terminu składania wniosków o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą:

od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną poprzez profil zaufany ePUAP

od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 ul. Derdowskiego 25   pok. Nr 1

telefon 58 678 74 87 lub 58 678 58 65 wew. 40 lub 43

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz Pracowników prosimy w miarę możliwości o składanie wniosków drogą  elektroniczną.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dampc