UWAGA NA OSZUSTÓW!!!

Ostrzeżenie – podszywanie się pod pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

 

W związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się osób nieuprawnionych pod pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informujemy, że każdy pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną w terenie  zatrudniony w tutejszym Ośrodku posiada legitymacje służbową potwierdzającą ten fakt.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości osoby podającej się za pracownika socjalnego, należy skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem, w celu potwierdzenia tożsamości pracownika.

Dzwonić można pod następujące numery telefonów MOPS: 58 678 58 65,

ewentualnie na policję tel. 112 lub 997, celem zgłoszenia niepokojących Państwa wątpliwości.