Ogłoszenie o  naborze na  wolne stanowisko urzędnicze referent / inspektor ds. księgowości
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   – referent / inspektor ds. księgowości

Określenie stanowiska:

1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat

3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie,  ul. Derdowskiego 25, 84-240  Reda

 

Pobierz ogłoszenie: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/243

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/243