Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych  uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu ,,Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

 

Kto może wypożyczyć sprzet?

Każdy kto:

» ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

» w ciągu 12 miesięcy  przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). System SOW jest dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

 

Co można wypożyczyć?

» technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami wzroku, np. linijka Brajlowska, powiększalniki przenośne i stacjonarne, drukarki Brajlowskie

» technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami słuchu, np. aparaty słuchowe, urządzenia wspomagające słyszenie, systemy wspomagające słyszenie

» technologie wspomagające ogólne, np. koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki transportowe elektryczne

» technologie wspomagające komunikację alternatywną, np. oprogramowanie wspierające komunikacje alternatywną, zestawy wspierające komunikację alternatywną  (tablet+telefon, tablet+oprogramowanie MÓWik)

Lista dostępnego sprzętu jest zamieszczona na stronie PFRON pod linkiem https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

 

Umowa i kaucja

 Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż, dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.

Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który jest dostępny za pośrednictwem strony Funduszu pod linkiem https://www.pfron.org.pl/migam/