Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Dudzińska

UWAGA NA OSZUSTÓW!!!

Ostrzeżenie – podszywanie się pod pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

 

W związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się osób nieuprawnionych pod pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informujemy, że każdy pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną w terenie  zatrudniony w tutejszym Ośrodku posiada legitymacje służbową potwierdzającą ten fakt.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości osoby podającej się za pracownika socjalnego, należy skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem, w celu potwierdzenia tożsamości pracownika.

Dzwonić można pod następujące numery telefonów MOPS: 58 678 58 65,

ewentualnie na policję tel. 112 lub 997, celem zgłoszenia niepokojących Państwa wątpliwości.

 Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

dot. terminu składania wniosków o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą:

od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną poprzez profil zaufany ePUAP

od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 ul. Derdowskiego 25   pok. Nr 1

telefon 58 678 74 87 lub 58 678 58 65 wew. 40 lub 43

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz Pracowników prosimy w miarę możliwości o składanie wniosków drogą  elektroniczną.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dampc

Informacja

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przypomina o terminie składania wniosku o   świadczenie „Dobry start”

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możemy składać drogą elektroniczną

– przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

– przez bankowość elektroniczną,

oraz drogą tradycyjną (papierową)

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25   pok. Nr 1 (telefon 58 678 74 87 lub 58 678 58 65 wew. 40 lub 43)

od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, piątek w godz. od 7.30 do 15.15

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020r.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje, niezależnie od posiadanego dochodu, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia.

– przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dampc