Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent / inspektor ds. księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Ogłoszenie o  naborze na  wolne stanowisko urzędnicze

referent / inspektor ds. księgowości

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   – referent / inspektor ds. księgowości

 

Określenie stanowiska:

    1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

    2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat

    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie.

 

Pobierz ogłoszenie:  https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/239       

 

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

 

wartość dofinansowania – 9.271,00zł

całkowita wartość zadania – 11.589,00 zł

 

Cel programu

Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, które ze względu na stan zdrowia czasowo lub na stałe mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 obejmuje swoim zakresem Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Modułu II programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • lokalizator GPS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”, na podstawie zgłoszeń seniorów bezpośrednio do MOPS, ul. Derdowskiego 25 Reda, tel. 58 678 58 65.

Na podstawie rozeznanych potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonuje się zakupu „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora obsługi. Seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, MOPS, na wniosek seniora przydziela „opaskę bezpieczeństwa”.

Czas realizacji do 31 grudnia 2023r.

 

W programie uczestniczy 20 mieszkańców Gminy Miasto Reda.

 

Zadanie obsługują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w dniach pon, śr- pt 8:00 do 11:00.

  • Aleksandra Nienart
  • Karolina Prusińska

MOPS, ul. Derdowskiego 25 84-240 Reda, tel. 58 678 58 65

Serdecznie zapraszamy do współpracy psychologa posługującego się językiem migowym

Pomoc wykwalifikowanego specjalisty, który zna język migowy znacząco ułatwi pokonywanie życiowych przeszkód oraz pozwali nauczyć się sposobów samodzielnego radzenia sobie z trudnościami przez osoby głuche czy niesłyszące.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy w Redzie przy ul. Derdowskiego 25 w każdy poniedziałek lub od środy do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerem 58 678-58-65.

 

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda