DODATEK OSŁONOWY

Co to jest dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii, które przysługuje mieszkańcom o niskich dochodach. Dodatek osłonowy po raz pierwszy pojawił się w 2022 roku. Wnioski można składać od 1 stycznia.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Dodatek przysługuje mieszkańcom, których dochód wynosi

  • maksymalnie 2100 zł miesięcznie dla osób gospodarujących samotnie
  • maksymalnie 1500 zł miesięcznie dla osób mieszkających z kimś

Podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Dodatek jest przyznawany również wtedy, gdy przeciętny dochód przekracza wskazane maksimum. Wtedy jest wypłacana różnica między wysokością dodatku, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje jednak, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Z dodatku mogą skorzystać także obywatele lub rodzina obywateli krajów UE, EFTA i Szwajcarii (posiadający prawo pobytu) oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, którzy mają status uchodźców, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany czy są członkami rodzin cudzoziemców, którzy posiadają taki statut.

Jaka jest wysokość dodatku

Nowy dodatek osłonowy będzie nieco wyższy niż wcześniej. Jego kwota jest uzależniona od rodzaju źródła ogrzewania. Większe świadczenie mogą otrzymać też osoby, które używają do ogrzewania domu węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 228,80/286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20/429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20/607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 657,80/822,25 zł dla gospodarstwa domowego, w którym jest 6 lub więcej osób

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć między 1 stycznia a 30 kwietnia 2024 roku. Można go złożyć na piśmie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub internetowo przez e-puap.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024.

Do pobrania:

Wniosek