Informacja

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przypomina o terminie składania wniosku o   świadczenie „Dobry start”

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możemy składać drogą elektroniczną

– przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

– przez bankowość elektroniczną,

oraz drogą tradycyjną (papierową)

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25   pok. Nr 1 (telefon 58 678 74 87 lub 58 678 58 65 wew. 40 lub 43)

od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, piątek w godz. od 7.30 do 15.15

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020r.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje, niezależnie od posiadanego dochodu, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia.

– przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dampc