INFORMACJA

W dniach 30.10.23 r. (poniedziałek)

oraz 3.11.23 r. (piątek)

PRACOWNICY SOCJALNI

przyjmują od godziny 14.00