INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Od 01 marca 2019r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii koordynowaniem prac w zakresie profilaktyki uzależnień zajmuje się Pani Katarzyna Sałata. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 58 678 58 65 lub osobiście w tut. Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, pok. nr 4.