GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z DEPRESJĄ

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z DEPRESJĄ

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie od marca 2019r. prowadzony jest nabór osób chętnych do uczestnictwa w Grupie Wsparcia. Utworzona grupa to spotkanie osób połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim. Praca z psychologiem w małej grupie pozwala na uporanie się z trudnościami związanymi z własną sytuacją życiową.

Spotkania grupowe przyjmują formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach. Polegają przede wszystkim na przyjmowaniu i dzieleniu się wsparciem.

Grupa wsparcia dla osób z depresją powstaje z inicjatywy pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w ramach projektu socjalnego pn. „WYJŚĆ Z UKRYCIA” w ramach II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi: Magdaleną Zaręba lub Emilią Siudzińska pod numerem telefonu:

58 678 58 65 lub osobiście w tut. Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda.

 

ZAPRASZAMY.